від 25.11.2022, Публічний договір
про надання медичних послуг